Personal

Termeni si conditii

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Premium Digital Foto Group SRL cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori si utilizatori ai website-ului www.adrianbratu.ro) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.

Totodata, aceasta Politica promovata de Premium Digital Foto Group SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.adrianbratu.ro.

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Premium Digital Foto Group SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului.

 1. In cazul vizitarii site-ului: prin bifarea in formularul de contact

(https://www.adrianbratu.ro/contact) a faptului ca sunteti de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal si sunteti de acord sa intrati in baza de date a

Premium Digital Foto Group SRL;

 1. In cazul solicitarilor/reclamatiilor/comenzilor pe e-mail, conform legislatiei in vigoare suntem obligati sa va solicitam acordul scris si semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter persoanal. Daca nu primim acordul dvs nu va vom putea solutiona cerintele din e-mail.
 1. In cazul solicitarilor/reclamatiilor si/sau comenzilor telefonice, vom putea solutiona cerintele doar daca apelul va fi inregistrat si acest lucru este posibil doar atunci cand auziti mesajul automat de la inceputul convorbirii care va va informa ca apelul este inregistrat. In caz contrar toate solicitarile/comenzile/reclamatiile vor fi transmise pe e-mail si vor fi solutionate doar daca am primit acordul dvs semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal

Premium Digital Foto Group SRL colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul adrianbratu.ro.
 1. Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul adrianbratu.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, facturarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciie achizitionate.
 1. Activitati de editare foto-video necesare derularii contractului;
 1. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor Premium Digital Foto Group SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmitea ofertei Premium Digital Foto Group SRL, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
 1. Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul adrianbratu.ro ) .
 1. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.
 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul adrianbratu.ro.
 • nume, prenume, oras (locatia evenimentului), e-mail, numar de telefon, fotografii de la evenimente private sau publice;
 1. Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul adrianbratu.ro si pe retele de socializare, ex: Facebook, Instagram, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, facturarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciie achizitionate.
 • Nume, prenume, CNP, Serie si numar de bulletin, adresa din buletin, adresa de corespondenta, e-mail, numar de telefon, fotografii de la evenimente private sau publice;
 1. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor Premium Digital Foto Group SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmitea ofertei Premium Digital Foto Group SRL, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
 • nume si prenume, oras (domiciliu/redesinta), telefon, e-mail, obisnuinte/preferinte/comportament.
 1. Pentru activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.adrianbratu.ro) imbunatatirea calitatii serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparatii si inlocuiri de produse:
 • nume si prenume, telefon, e-mail, oras (domiciliu/resedinta), obisnuinte/preferinte/comportament, alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti.
 1. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca Premium Digital Foto Group SRL sa emita facturi pe baza comenzilor lansate pe mail, pe site sau personal. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Premium Digital Foto Group SRL de a va furniza respectivele produse si servicii.

 1. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, Premium Digital Foto Group SRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai Premium Digital Foto Group SRL (cum este cazul companiilor cu care Premium Digital Foto Group SRL se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista Premium Digital Foto Group SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.

Premium Digital Foto Group SRL nu va vinde niciodata datele dumneavoastra personale.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastra mentionate mai sus pot fi transferate catre tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos. Premium Digital Foto Group SRL ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre Premium Digital Foto Group SRL acceptati (in masura in care un accord scris din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

 • sa fie incluse in baza de date Premium Digital Foto Group SRL si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Premium Digital Foto Group SRL, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus.
 • sa poate fi transferate de catre Premium Digital Foto Group SRL atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.
 1. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:
 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii - in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
 • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre Premium Digital Foto Group SRL prin accesarea formularului de contact la adresa www.adrianbratu.ro/contact sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa postala: Str Liviu Rebreanu, Nr 5, Bl. A10, Sc C, Ap 13,municipiul Pitesti,  judetul Arges sau de e-mail office@adrianbratu.ro.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Str Liviu Rebreanu, Nr 5,Bl. A10, Sc C, Ap 13,municipiul Pitesti,  judetul Arges sau prin transmiterea unui email la adresa de email office@adrianbratu.ro, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;
 • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)
 • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre office@adrianbratu.ro (prin accesarea formularului de contact la adresa www.adrianbratu.ro/contact sau la adresa postala: Str Liviu Rebreanu, Nr 5, Bl. A10, Sc C, Ap 13,municipiul Pitesti,  judetul Arges sau pe e-mail office@adrianbratu.ro), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al Premium Digital Foto Group SRL care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre Premium Digital Foto Group SRL, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa postala: Str Liviu Rebreanu, Nr 5,Bl. A10, Sc C, Ap13,municipiul Pitesti,  judetul Arges sau pe e-mail office@adrianbratu.ro  sau accesand formularul de contact la adresa https://www.adrianbratu.ro/contact. Si in acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al Premium Digital Foto Group SRL care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns din partea Premium Digital Foto Group SRL si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dvs.

 1. Prevederi speciale legate de minori

Premium Digital Foto Group SRL nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita de acorda de catre Premium Digital Foto Group SRL pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

Premium Digital Foto Group SRL nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul www.adrianbratu.ro.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

 1. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile legii si a Regulamentului (UE) 2016/679. Exceptie: Pentru datele declarate pe email in scopul facturarii, durata prelucrarii datelor in temeiul legal este pe perioada nedeterminata, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie din motive legitime. De asemenea, Premium Digital Foto Group SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.

 1. Alte informatii

Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.

La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.

Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, Premium Digital Foto Group SRL nu isi asuma nicio responsabilitate.

Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil. Ne-am luat masuri de precautie sa prevenim accesul neautorizat la datele personale furnizate. Din cauza acestor masuri de securitate s-ar putea sa va cerem informatii suplimentare de identificare atunci cand solicitati accesul la contul si/sau comanda dvs. De asemenea, Premium Digital Foto Group SRL a facut pasi importanti pentru a se asigura ca datele dvs personale nu sunt interceptate, accesate sau folosite de persoane neautorizate.

Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal

Premium Digital Foto Group  SRL cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze intimitatea si securitatea acestora. De aceea, va vom expune o prezentare generala a pasilor pe care ii urmam pentru a face acest lucru. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta sectiune!

Tratăm cu cea mai mare seriozitate securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Folosim tehnologii actualizate de stocare și de securizare a datelor pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, astfel încât acestea să nu fie accesate în mod neautorizat, să nu fie folosite greșit, să nu fie divulgate, să nu fie modificate în mod neautorizat, să nu fie distruse ilegal sau să nu fie pierdute accidental. Toți operatorii de date cu caracter personal și terțele părți pe care le folosim pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dvs. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă de maxim 5 ani, necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, prezentare catre noii clienti si pentru a va asigura dumneavoastra o solutie de siguranta in cazul in care pierdeti materialele materialele foto-video rezultate in urma contractului.

Protejăm datele dvs. cu caracter personal în timpul transferului folosind protocoale criptografice precum TLS (Transport Layer Security). Pentru a păstra confidențiale și în siguranță informațiile transmise, folosim sisteme de calculatoare ce utilizează protocoale cu acces limitat, amplasate în locații care beneficiază de măsuri de securitate fizice, electronice și procedurale. Respectăm standarde stricte de securitate pentru a împiedica orice acces neautorizat.

Noi suntem singurii detinatori ai informațiilor colectate de pe e-mail, telefonic sau de pe site. Informațiile tale personale nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul tău, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau tranzacție, de exemplu pentru a finaliza o comandă cum ar fi albumele foto.

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

Premium Digital Foto Group SRL înțelege că vizitatorii, clienții, utilizatorii sau alte persoane care folosesc www.adrianbratu.ro sau alte site-uri ce sunt în proprietatea și/sau sunt operate de către noi pun accent pe confidențialitatea lor. Politica de confidențialitate este compusă din informații importante cu privire la utilizarea și dezvăluirea datelor utilizatorului colectate prin intermediul mail-ului, a site-ului www.adrianbratu.ro sau telefonic. Vă furnizăm această Politică de confidențialitate pentru a vă asista în decizia de a utiliza sau a continua utilizarea site-urilor www.adrianbratu.ro sau colaborarea cu Premium Digital Foto Group SRL.

Politica de confidentialitate promovata de Premium Digital Foto Group S.R.L are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor.

Datele colectate si prelucrate precum si scopul colectarii si prelucrarii acestora se regasesc explicit in Poitica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modificări și actualizări la Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate poate fi revizuită periodic. Vă rugăm să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu modificările.

Continuarea utilizării site-urilor Premium Digital Foto Group SRL constituie acordul dumneavoastră față de Politica de confidențialitate și alte potențiale revizuiri.